Loading...
spraakwater

Over de Praktijk

Motto: Samen Beter!

Spraakwater is een moderne en professionele logopediepraktijk die in 2005 is gestart door Rebecca Ferwerda. Spraakwater is uitgegroeid tot een praktijk werkzaam op twee locaties. Er werken op dit moment 5 logopedisten. Alle logopedisten zijn professionals en staan ingeschreven in het basis of kwaliteitsregister voor paramedici. Alle logopedisten zijn DTL gecertificeerd. Samen vormen zij een gemotiveerd team. Ons motto: Samen Beter!

Missie:

De kwaliteit van leven wordt in hoge mate bepaald door het vermogen om te communiceren. Wanneer je beperkt bent in een alledaagse bezigheid zoals spreken, ademen of luisteren, dan kan dit zowel voor kinderen, die zich nog volop ontwikkelen, als voor volwassenen ingrijpend zijn en bepalend voor de manier waarop je in de wereld staat. Als logopedist bieden wij u graag hulp op maat, waarbij professionaliteit en ondersteuning voorop staan. Het is onze missie bij te dragen aan een optimale communicatie voor iedereen. Wij zetten ons hiervoor met passie en met professionalteit in.

Visie:
Onze visie sluit perfect aan bij ons motto; Samen Beter! We werken om die reden goed samen met meerdere disciplines om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen en aan te sluiten op uw hulpvraag. Wij hechten daarnaast ook belang aan een goede communicatie en samenwerking met de school waar uw kind les volgt. De verschillende visies en het delen van kennis inspireert ons en zorgen ervoor dat we zelf ook kritisch naar ons eigen handelen blijven kijken en deze continu verbeteren.

Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt voor logopedie zullen wij zo snel mogelijk een eerste afspraak maken voor een intake. In dit gesprek komen wij meer te weten over uw klacht en zullen wij samen met u een hulpvraag opstellen. Deze hulpvraag is het concrete begin van het behandeltraject. Wij vinden, dat transparantie en betrokkenheid de motivatie verhoogd en daarmee de kans op slagen van de behandeling. Meer informatie over de werkwijze en afspraken van de praktijk vindt u onder het kopje Praktijkafspraken.

U kunt bij ons terecht voor:

Kinderen

Spraak- taalontwikkelingachterstand

Logopedie en dyslexie

Auditieve problemen

Communicatie en interactie problemen

Communicatie of spraakproblemen bij kinderen met ASS

Afwijkend slikken / Slissen

Stemproblemen

Remedial Teaching: particulier, zie RT Spraakwater

Ouders

Voorlichting

Hulp bij het vinden van de juiste instellingen

Indirecte logopedietherapie volgens de principes

van Hanen

Volwassenen

Stem – adem problemen

Articulatietraining

Leerkrachten

Stemtraining

Voorlichting:
- Taal- en spraakproblemen bij kinderen
- Communicatieproblemen
- Auditieve vaardigheden
- Lees- en spellingsonderwijs
- Woordenschatonderwijs enz

Workshops:

- Woordenschattraining

- Mindmapping

- Auditieve Verwerkingsproblematiek

- Beelddenken
 
Spraakwater is gevestigd aan de Standerdmolen, het gebouw De Sijnsmeesterwaar o.a. ook een psychologie, ergotherapie en fysiotherapiepraktijk te vinden zijn. Onze nevenlocatie is gevestigd op Galerijmuur 51.