Loading...
spraakwater

Praktijkafspraken

 

 

Wat verwachten wij van u?

Neem tijdens uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs, uw zorgpas en uw verwijsbrief mee.

Direct toegankelijk?

Spraakwater logopediepraktijk is direct toegankelijk. Dit betekent dat u direct bij de logopediepraktijk een afspraak kunt maken. U heeft hiervoor geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Bij het eerste bezoek vindt een screening plaats. Het doel van deze screening is nagaan of met de logopedische behandeling gestart kan worden of dat een consult bij de huisarts noodzakelijk is. Uw huisarts ontvangt bericht van deze screening. Ga na bij uw verzekeraar of de screening vergoed wordt.

Wanneer is toch een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Is uw kind leerling van de Wissel en vindt de behandeling plaats op deze locatie dan is een verwijsbrief van de huisarts verplicht.

Wat verwachten wij van ouders of verzorger?

Tijdens de behandelsessies bent u minimaal aanwezig tijdens de intake, bespreking van het onderzoek, tijdens 50% van de behandelingen en tijdens de out take. Dit geldt ook wanneer uw kind behandeld wordt op dependance De Wissel. U bent van harte welkom vaker aanwezig te zijn tijdens de behandelingen.

Naar aanleiding van het behandelplan bespreken we de te oefenen stof. De therapie heeft de beste kans van slagen wanneer u ook thuis ruimte maakt om met uw kind te oefenen.

Wat te doen bij verhindering?

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Als u onverhoopt toch niet kunt komen, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren laten weten? U kunt hiervoor het praktijknummer 030-6374527 bellen. Wanneer u niet verschijnt op de afgesproken tijd of afzegt minder dan 24 uur voor de afgesproken tijd (ongeacht de reden), wordt de behandeling bij u in rekening worden gebracht. Er is dan namelijk al tijd voor u gereserveerd. De zorgverzekeraar betaalt dit niet.

Hoe verloopt de vergoeding en de betaling?

Logopedie zit in het basispakket en wordt door alle zorgverzekeraars vergoed. De declaraties van de behandelingen worden direct bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Het aantal behandelingen waarvoor vergoeding wordt betaald kan per zorgverzekeraar wisselen. U vindt informatie hierover in de polisvoorwaarden van uw verzekering. Wanneer u van verzekering verandert, laat het de logopedist dan direct weten in verband met een juiste declaratie.

 

Wat zijn de tarieven

De tarieven van de logopedische behandeling 2019 zijn als volgt:

 

1. PER REGULIERE INDIVIDUELE BEHANDELING

45,-

2. EENMALIG SPECIFIEK ONDERZOEK ( OP MEDISCHE INDICATIE)

90,-

3. OVERLEG MET DERDEN (PER UUR)

90,-

4. UITGEBREIDE VERSLAGLEGGING AAN DERDEN  (met uitzondering van verwijzer)

€ 90,-

5.TELEFONISCH OVERLEG (per 15 min)

22,50

6. UITTOESLAG VOOR BEHANDELING OF OVERLEG

22,-

7. REGULIERE BEHANDELING PLUS UITTARIEF

67,-

8. ANAMNESE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING

90,-

9. REMEDIAL TEACHING LEZEN EN SPELLEN per uur (45 min  behandeling 15 min. voorbereiding)

60,-

10. REMEDIAL TEACHING 40 minuten (30 min  behandeling 10 minuten voorbereiding)

19,01

11. INTERNETZITTING/ TELELOGOPEDIE

€ 45,-
   

12. VERZUIMTARIEF

38,-

   
   
   
   
   
   

Wat kunt u doen bij klachten?

Indien u klachten heeft over het handelen van de logopedist (of het nalaten daarvan), waarbij u als patiënt / cliënt nadelige gevolgen ondervindt, kunt u een klacht indienen. Deze praktijk hanteert de klachtenregeling op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en is aangesloten bij de klachtencommissie van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). De beroepscode voor de logopedist vormt de basis voor deze klachtenregeling. Voor meer informatie over de klachtenregeling en de procedures die gevolgd moeten worden, is in de praktijk een brochure beschikbaar. De klachtenregeling zelf kan op verzoek worden ingezien.

Uiteraard stellen wij het zeer op prijs als u uw klachten in eerste instantie met uw logopedist bespreekt.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, op telefoonnummer: 030-6374527

U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail of een mail sturen naar info@spraakwater.org

 

De logopedisten

 

Rebecca Ferwerda

Eva van Caspel

Marlein van Alphen

Mieke de WIt

Jessica Donker (Invalkracht)